päikeseenergia

All posts tagged päikeseenergia

how-much-energy-does-a-solar-panel-produce.jpeg

Kas päikesepaneelid on õige valik?

Kui kuulute nende inimeste hulka, kes kaaluvad tõsiselt päikesepaneelide paigaldamist enda koju või firmasse, siis on see kindlasti väärt investeering, mis toob kaasa palju rohkem, kui lihtsalt raha kokkuhoiu. See otsus aitab teil olla ka keskkonnsaõbralik ning lisab kindlasti väärtust ka teie kinnisvarale.

Päikeseenergia

Päikeseenergia tööstus kasvab kiiresti ning on arenenud äärmiselt kiiresti viimaste aastate jooksul. Uurimused on näidanud, et kulutused koduse päikesepaneelide süsteemi rajamisele on oluliselt vähenenud ulatudes kuni 40% väiksemaks, kui kümme aastat tagasi. Seega ei ole paremat aega päikesepaneelide paigaldamise kasuks otsustamiseks, kui praegu.  Võtke kasutusele taastuv ning äärmiselt puhas viis energiat saada kas enda kodus või äriettevõttes.

Tänapäevases kaasaegses ühiskonnas on elektriarved eeldatavasti ühed suurematest kulutustest majapidamises  ning seetõttu on ülioluline, et leiaksime energia tootmiseks paremaid lahendusi, kui on fossiilsed kütuseid. Üks suurepärane võimalus energiakulludelt kokku hoida, ongu paigaldada päikesepaneelid, et te ei oleks enda energiavajadustes enam nii sõltuvad elekrit tootvatest suurfirmadest.  Seega saate te madalamad elektriarved ning kui paigaldate piisaval hulgal päikesepaneele, siis võib see tähendada ka seda, et lõpuks ei vaja te enam elektrigirma poolt toodetavat elektrienergiat üldse.

Tööpõhimõte

Päikesepaneeli poolt kokkukogutud päikeseenergia muudetakse elektrienergiaks, mida on võimalik kasutada erinevate elektrit tarbivate seadmete käivitamiseks koduses majapidamises. Üks päikesepaneel suudab toota vaid piiratud koguse elektrienergiat, seega peate te piisava energiavaru saamiseks kindlasti paigaldama suurema koguse päikesepaneele. Paneelide paigaldamiseks sobivaim koht on maja lõunapoolne katus, mis ei ole varjatud suurte puude või kõrvalasuate hoonete poolt. Sobiva katusepinna puudumisel võib loomulikult paigaldada päikesepaneelid ka lagedale põllule, kus on piisav päikesevalgus. Igal juhul toob päikesepaneelide paigaldamine teile kokkuhoiu energiakuludelt, sest oise energiat tootes ei ole teil vaja tasuda suuri elektriarveid energiafirmadele.

Kui eelistate energiatõhusat kodu, siis on alati võimalik jälgida lihtsaid nippe energia kokkuhoidmiseks. Te võite näiteks kasutada nutikaid energiakaableid või lülitada välja seadmed, mida te pidevalt ei tarvita, võtta kasutuasele LED pirnid või tihendada uksed-aknad, et vältida energia päsemist majast välja. Võite tellida ka energiaauditi enda kodule, et teha selgeks need kohad, kust soojusenergia välja pääseb ning seeläbi tihendada vaid olulisi osi elamisest. Kui te aga ei soovi ülalpooltoodud meetmeid kasutusele võtta, kui soovite siiski väiksemaid elektriarveid, siis on suurepäraseks lahenduseks hakata ise elektrienergiat tootma päikesepaneelide abil.

Vaadake hoolega üle enda maja. Kas sellele on piisavalt suur katus, mis on suunaga lõuna poole? Kui jah, siis olete õnnega koos, sest just see on ideaalne koht päikesepaneelide paigaldamiseks. Ida-läänesuunaline katus sobib loomulikult ka, kuid see ei tooda nii palju elektrienergiat, kui lõunasuunaline katusepind. Lisaks katuse suunale on oluline, et katusele ei langeks varju mõnelt suurelt puult või naabermajalt, et mitte varjata ära päikesekiired, mida päikesepaneelid vajavad energia tootmiseks.

read more
Lisa HarrisKas päikesepaneelid on õige valik?
raamistikuga-paneelid.jpg

Millised võiksid olla ootused ja lootused Eestis päikeseenergialt teenida?

Jah, esimesed päikeseelektrijaamad on juba elektrit tootmas. kui aastal 2008 oleks elektrienergiaks vajaminev investeering saadud tagasi 50-60aasta pärast, siis täna on võimalik see juba 15aastaga tagasi teenida, enam ei see väita, et tegu oleks kalli kulutusega. Kuna päikesepaneeli eluiga on kolmkümmend aastat ning neid on lihtne hooldada siis on see tehnoloogia just Eestisse sobiv. Investeeringu omakapital on 100% ning pole sisse arvestatud elektrihinna tõusu, kui hind tõuseb siis investeering saab veelgi kiiremini tasutud. Kuna hinnad tõusevad alati ja elukvaliteet kallineb siis taastuvenergia on kindel viis elukulusi madalal hoida.

Meie nägemus on, et massilisemalt hakkab Eestis levima võrku ühendatud lahenduskäikude osakaal, kus PV paneelidest saadav energia muudetakse inverterseadme abil võrgukõlblikuks elektrienergiaks. Saadud elektrienergia kasutatakse ära oma majapidamises, saades lisaks rahalist toetust omatarbeks toodetud elektrienergialt. Lahendusi ei pea ise välja mõtlema, tänapäeval on kõik vajalikud seadmed olemas ja nad vastavad mikrogeneraatorite ja võrgustandarditele. Kui olete lahendanud oma koduenergia lahenduse nii, et üleliigne elekter läheb tagasi võrku siis lisaakude jaoks pole vajadust. Kõik energia toodetakse otse võrku ja puudu jääv energia (vähese päikesega perioodid, ööperiood) ostetakse võrgust puuduolev energia juurde. Kõik käib nagu kellavärk ning ise midagi ümber ei ole vaja käsitsi lülitada.

Head päikesepaneelid on toodetud Saksamaal, kus kvaliteedi osas järeleandmisi ei tehta, kõik päikesepaneelid on eelnevalt läbinud tootekontrolli. Vastavalt kliendi soovidele ja ootustele on lihtsasti võimalik sobitada kokku endale vajaminevad paneelid.

Nii inverterseadmetele kui päikesepaneelidele kehtib 5 aastane tehasegarantii!

Tõesti mujal maailmas on võimalik saada ka toetust seadmete ostul kuid mitte Eestis. Võimalus on saada toetust erinevatelt fondidelt seadmete soetamiseks. Kui oled otsuses kindel et päikesepaneelid soetada siis küsimus on ikka, et kuhu neid siis panna ja palju neid üldse vaja on… Paigalduslahendustena on võimalused järgnevad: viilkatusele, lamekatusele, fassaadile, fassaadina või avamaale.
Eramajade puhul on kõik lihtne, seadmed on väiksed ja neid on võimalik panna majast väljapoole kui ka sissepoole, seade vajab vaid kaablit mis ühendatakse elektrivõrku. Pole isegi vahet kas teie soov on saada 3 faasiline või 1 faasiline süsteem.

Hooldada on lihtne, piisab vaid korra aastas neid pestes, see muudab nad palju paremaks kui tuulegeneraatorid, loomulikult sõltub päikesepaneelide pinna puhastamisvajadus ümbritsevast keskkonnast ja sinu tahtmisest (pinna puhastamine on vajalik suurema tootlikkuse saavutamiseks võrreldes määrdunud pinnaga), kontrollida ühenduskaablite korrasolekut. Soovituslik on jälgida ka periooditi inverterseadme tööd ja kontrollida jahutusradiaatorite olukorda, kas on seal liigset prahti, mis võib takistada soojuse eraldumist. Päikesepaneele võib ka teise nimega nimetada päikesekollektor

Ülejäänud aja võib nautida tasuta elektrienergiat teades, et tänu sinu elektrijaamale jääb õhku paiskamata suur kogus kahjulikke heitgaase, jääb õõnestamata Ida-Virumaalaste jalgealune ja sinu positiivsest otsusest ja investeeringust saavad tulemit ka sinu järeltulev põlvkond.

read more
Lisa HarrisMillised võiksid olla ootused ja lootused Eestis päikeseenergialt teenida?