Blog

Latest News and Updates

how-much-energy-does-a-solar-panel-produce.jpeg

Kas päikesepaneelid on õige valik?

Kui kuulute nende inimeste hulka, kes kaaluvad tõsiselt päikesepaneelide paigaldamist enda koju või firmasse, siis on see kindlasti väärt investeering, mis toob kaasa palju rohkem, kui lihtsalt raha kokkuhoiu. See otsus aitab teil olla ka keskkonnsaõbralik ning lisab kindlasti väärtust ka teie kinnisvarale.

Päikeseenergia

Päikeseenergia tööstus kasvab kiiresti ning on arenenud äärmiselt kiiresti viimaste aastate jooksul. Uurimused on näidanud, et kulutused koduse päikesepaneelide süsteemi rajamisele on oluliselt vähenenud ulatudes kuni 40% väiksemaks, kui kümme aastat tagasi. Seega ei ole paremat aega päikesepaneelide paigaldamise kasuks otsustamiseks, kui praegu.  Võtke kasutusele taastuv ning äärmiselt puhas viis energiat saada kas enda kodus või äriettevõttes.

Tänapäevases kaasaegses ühiskonnas on elektriarved eeldatavasti ühed suurematest kulutustest majapidamises  ning seetõttu on ülioluline, et leiaksime energia tootmiseks paremaid lahendusi, kui on fossiilsed kütuseid. Üks suurepärane võimalus energiakulludelt kokku hoida, ongu paigaldada päikesepaneelid, et te ei oleks enda energiavajadustes enam nii sõltuvad elekrit tootvatest suurfirmadest.  Seega saate te madalamad elektriarved ning kui paigaldate piisaval hulgal päikesepaneele, siis võib see tähendada ka seda, et lõpuks ei vaja te enam elektrigirma poolt toodetavat elektrienergiat üldse.

Tööpõhimõte

Päikesepaneeli poolt kokkukogutud päikeseenergia muudetakse elektrienergiaks, mida on võimalik kasutada erinevate elektrit tarbivate seadmete käivitamiseks koduses majapidamises. Üks päikesepaneel suudab toota vaid piiratud koguse elektrienergiat, seega peate te piisava energiavaru saamiseks kindlasti paigaldama suurema koguse päikesepaneele. Paneelide paigaldamiseks sobivaim koht on maja lõunapoolne katus, mis ei ole varjatud suurte puude või kõrvalasuate hoonete poolt. Sobiva katusepinna puudumisel võib loomulikult paigaldada päikesepaneelid ka lagedale põllule, kus on piisav päikesevalgus. Igal juhul toob päikesepaneelide paigaldamine teile kokkuhoiu energiakuludelt, sest oise energiat tootes ei ole teil vaja tasuda suuri elektriarveid energiafirmadele.

Kui eelistate energiatõhusat kodu, siis on alati võimalik jälgida lihtsaid nippe energia kokkuhoidmiseks. Te võite näiteks kasutada nutikaid energiakaableid või lülitada välja seadmed, mida te pidevalt ei tarvita, võtta kasutuasele LED pirnid või tihendada uksed-aknad, et vältida energia päsemist majast välja. Võite tellida ka energiaauditi enda kodule, et teha selgeks need kohad, kust soojusenergia välja pääseb ning seeläbi tihendada vaid olulisi osi elamisest. Kui te aga ei soovi ülalpooltoodud meetmeid kasutusele võtta, kui soovite siiski väiksemaid elektriarveid, siis on suurepäraseks lahenduseks hakata ise elektrienergiat tootma päikesepaneelide abil.

Vaadake hoolega üle enda maja. Kas sellele on piisavalt suur katus, mis on suunaga lõuna poole? Kui jah, siis olete õnnega koos, sest just see on ideaalne koht päikesepaneelide paigaldamiseks. Ida-läänesuunaline katus sobib loomulikult ka, kuid see ei tooda nii palju elektrienergiat, kui lõunasuunaline katusepind. Lisaks katuse suunale on oluline, et katusele ei langeks varju mõnelt suurelt puult või naabermajalt, et mitte varjata ära päikesekiired, mida päikesepaneelid vajavad energia tootmiseks.

Lisa HarrisKas päikesepaneelid on õige valik?
Share this post

Related Posts